Aktuelnosti

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 12. redovnoj sjednici donio je:

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik zdravstvenih usluga broj 392/2015 od 18.02.2015. godine, Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 2362/2015 od 11.12.2015. godine, Odluka o dopuni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-288/2016 od 22.02.2016. godine i Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-2179/2016 od 07.10.2016. godine.

CJENOVNIK UGOSTITELJSKO - TURISTIČKIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2716/2016 od 31.12.2016. godine i Odluka o dopuni Cjenovnika ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2061/2017 od 06.11.2017.godine.

 

Cjenovnici stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 05.01.2019.godine.

Cjelokupne cjenovnike po stavkama možete pogledati u okviru linka CJENOVNIK naslovne strane zvanične web stranice JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.

 

 

Poštovani prijatelji, gosti i posjetioci !!!

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac, Upravni odbor ustanove na 12. redovnoj sjednici održanoj 21.11.2018. godine donio je odluku o organizovanju novogodišnje zabave za 31.12.2018. i  01.01.2019. godine.

Novogodišnja zabava će se organizovati u objektu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac uz adekvatan zabavno - muzički program i Bend „GIDA BEND“ iz Tuzle te večeru dana 31.12.2018. i 01.01.2019.godine. Bend „GIDA BEND“ je izabran za izvođenje novogodišenjeg muzičkog programa po cijeni od 4.500,00 KM a muziciranje se odnosi na dvije večeri 31.12.2018. i 01.01.2019. godine.

Izaberite najbolju opciju za vas iz ponude:

  • Cijena ulaznice za doček Nove godine:
    za 31.12.2018.g. -  100,00  KM po osobi
  • Cijena ulaznice za reprizu Nove godine:
    za 01.01.2019.g. -  25,00 KM po osobi

U cijenu ulaznice za 31.12.2018. uračunata je svečana večera i konzumacija pića ( alkoholna i bezalkoholna ) koja je neograničena, muzički program i dekoracija.

U cijenu ulaznice za 01.01.2019. uračunat će se hladno predjelo, muzički program, dekoracija.

  • Jedan dan novogodišnjeg aranžmana za 2018/2019 iznosi  160,00 KM po osobi

Aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava se doručkom 01.01.2019. godine

  • Dva dana novogodišnjeg aranžmana 225,00 KM po osobi

U aranžman ulazi TP dva dana ( doručak, ručak, večera ), ulaznica za doček Nove godine, ulaznica za reprizu Nove godine, aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava sa ručkom 02.01.2019. )

 Dodatne pojedinosti:

U cijenu svih aranžmana uključeno je besplatno korištenje rekreativnog bazena.

Pacijenti koji se zatkenu na banjskom liječenju mogu koristiti aranžman uz iste uvjete po cijeni od 225,00 KM za dva dana ili mogu kupiti samo ulaznicu za doček Nove godine po cijeni od 100KM

U prodaju će se pustiti za doček nove godine 31.12.2018. 220 ulaznica, a za 01.01.2018. 150 ulaznica.

Rezervacija mjesta u restoranu će se izvršiti kupovinom i preuzimanjem ulaznica na recepciji.

Rezervacija za aranžman vrši se uplatom avansa minimalno do visine 30% aranžmana na recepciji ili na račun ustanove

Na osnovu člana 2. Pravilnika  o postupku  i kiterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu  medicinq rehabilitaciju i banjsko  liječenje Banja Ilidža Gradačac br: 01_533/2018
od 29.03.2018.god.,  te člana  27. Statuta JZU Centar za fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i banjsko liječenje  "Ilidža" Gradačac,  direldor Ustanove raspisuje


OGLAS
za prijem u radni  odnos

Cjelokupni tekst oglasa, uslove i rok za prijavu možete pogledati u prilogu downloada:

Oglas za prijem u radni odnos