Elektroterapija predstavlja korištenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću modernih elektronskih uređaja u terapijske svrhe. Elektroterapija izaziva:

  • Dilataciju (širenje) krvnih sudova
  • Pojačava cirkulaciju krvi i limfe, pri čemu se povećava trofika tkiva i pospešuje reapsorpcija edema i smanjenje otoka.

 

Na ovaj način smanjuje se zapaljenski proces  i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola jer elektroterapija veoma dobro smanjuje bol. Elektroterapija pospješuje regeneraciju perifernih živaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju.

Elektroterapiju najčešće koristimo u liječenju:

  • sportskih povreda,
  • artroza i artritisa,
  • uganuća i izvrtanja zglobova,
  • povreda ligamenata i mišića,
  • problema sa nervima,
  • bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme,
  • bolnog ramena i lakta

U Banji Ilidža Gradačac elektroterapija se primjenjuje kao:

Transkutana elektronervna stimulacija- TENS

Transkutana elektronervna stimulacija je metoda električne stimulacije, čija je osnovna namjera da omogući stepen oslobađanja boli, specijalnim pobuđivanjem senzornih nerava.

Liječenje interferentnim strujama

Interferentne struje su naizmjenične, analgetske struje sa različitom frekvencom.

Liječenje galvanskom strujom

Galvanska struja je istosmjerna konstantna struja čije se fiziološko djelovanje zasniva na efektu polova (anode i katode).

Elektrostimulacija

Elektrostimulascija predstavlja elektroterapijski postupak izazivanja mišićne kontrakcije primjenom električnih impulsa, primjenjuje se pri oštećenju perifernog motornog neurona.Cilj ES denervisanih mišića je održavanje tih mišića u što boljem stanju.