Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 12. redovnoj sjednici donio je:

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik zdravstvenih usluga broj 392/2015 od 18.02.2015. godine, Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 2362/2015 od 11.12.2015. godine, Odluka o dopuni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-288/2016 od 22.02.2016. godine i Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-2179/2016 od 07.10.2016. godine.

CJENOVNIK UGOSTITELJSKO - TURISTIČKIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2716/2016 od 31.12.2016. godine i Odluka o dopuni Cjenovnika ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2061/2017 od 06.11.2017.godine.

 

Cjenovnici stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 05.01.2019.godine.

Cjelokupne cjenovnike po stavkama možete pogledati u okviru linka CJENOVNIK naslovne strane zvanične web stranice JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.