Prethodnih dana u JZU Banja Ilidža Gradačac je agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) provodila vanjsku ocjena u svrhu re-akreditacije naše ustanove.
Ocjenjivački tim na čelu sa gospodinom Almirom Kovačevićem, te članovi Sabaha Dračić, Sanela Čović, Srebrenko Prcić i Nermina Vehabović-Rudež, za zadatak su imali da
utvrde trenutno stanje ispunjenosti standarda, te naprave komparaciju sa prethodnom vanjskom ocjenom.

Inače certifikacija u suštini podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti
u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Certifikat nakon uspješno sprovedene procedure i postupka izdaje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Javnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac Rješenjem o akreditaciji Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju
u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-37-409-3/16 od 30.11.2016. godine, dodijeljena je bezuslovna akreditacija sa 94,00 % ispunjenih akreditacijskih standarda čime je ustanova dobila
potvrdu da je na ljestvici visoko pozicioniranih ustanova profesionalnog kvaliteta, a i standarda poslovanja.

Kako kontinuirano nastojimo da održimo na postignutom visokom nivou kvalitet naših usluga, te kontinuirano poboljšamo poslovanje, to je i ova posjeta vanjskih ocjenjivača logičan slijed
naše želje i zakonske obveze za obnovom akreditacije.

Nakon obavljenog vanjskog pregleda, izvještaji vanjskih ocjenjivača se šalju na komentar zdravstvenoj ustanovi i upućuju AKAZ-ovoj stručnoj Komisiji za akreditaciju, radi izdavanja
preporuke Upravnom odboru AKAZ-a o izdavanju rješenja o akreditaciji (certifikat).

Procesom re-akreditacije naša i vaša JZU Banja „Ilidža“ Gradačac nastavlja unaprijeđenje propisanih standarda kvaliteta, ali i ispunjava svoju zakonsku obavezu uspostave sistema sigurnosti
iz člana 55.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno posjedovanja odgovarajućeg certifikata u smislu ugovoranja pružanja zdravstvenih usluga sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja.

Više fotografija možete pogledati u našem fotoalbumu

 

( JZU Banja „Ilidža“ / AKAZ )