Aktuelnosti

U cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog koronavirusa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, dana 26.02.2020. godine formiran je  Krizni štab Grada Gradačac i isti dan je održan  prvi sastanak Kriznog štaba na kojem su razmatrane naredbe, odluke i informacije Federalnog kriznog štaba i Kriznog štaba TK i isti je donio sljedeće zaključke i preporuke:

1. Pozivaju se svi građani Bosne i Hercegovine  i strani državljani, koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, odnosno u Gradačcu, a koji su se u posljednjih 7 dana vratili u BiH i Gradačac iz Kine, Irana, Južne Koreje i Italije,  da se jave u Higijensko-epidemiološku  službu Doma zdravlja u Gradačcu, na telefon 035 367 077, 035 816 094 ili 124, bez obzira da li imaju  simptome respiratorne bolesti ili ne. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) građani telefonom trebaju obavijestiti Higijensko- epidemiološku službu Doma zdravlja u Gradačcu ili Službu hitne pomoći.

2. Preporučuje se građanima Gradačca, da izbjegavaju putovanje izvan Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na turistička putovanja izvan BiH, povodom Dana nezavisnosti i osmomartovskih praznika, kongresa, sajmova, seminara i slično.

3.Krizni štab Grada Gradačac, apeluje na građane da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici. Smatra da je u ovom momentu potrebna  i neophodna maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.

4. Podsjećaju se građani na generalne preporuke Federalnog ministarstva zdravstva za stanovništvo s ciljem smanjenja rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe), čija je sezona u toku, a koji se odnose i na smanjenje rizika od korona virusa:

- Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.

- Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.

- Izbjegavati okupljanja na javnim mjestima.

- Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

- Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

- Potrebno je držati distancu od najmanje jednog metra između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju povišenu temperature,

- Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.

- Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

- Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, ODMAH potražite medicinsku pomoć.

 

           

                                                                                              Krizni štab Grada Gradačac.

Prethodnih dana u JZU Banja Ilidža Gradačac je agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) provodila vanjsku ocjena u svrhu re-akreditacije naše ustanove.
Ocjenjivački tim na čelu sa gospodinom Almirom Kovačevićem, te članovi Sabaha Dračić, Sanela Čović, Srebrenko Prcić i Nermina Vehabović-Rudež, za zadatak su imali da
utvrde trenutno stanje ispunjenosti standarda, te naprave komparaciju sa prethodnom vanjskom ocjenom.

Inače certifikacija u suštini podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti
u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Certifikat nakon uspješno sprovedene procedure i postupka izdaje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Javnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac Rješenjem o akreditaciji Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju
u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-37-409-3/16 od 30.11.2016. godine, dodijeljena je bezuslovna akreditacija sa 94,00 % ispunjenih akreditacijskih standarda čime je ustanova dobila
potvrdu da je na ljestvici visoko pozicioniranih ustanova profesionalnog kvaliteta, a i standarda poslovanja.

Kako kontinuirano nastojimo da održimo na postignutom visokom nivou kvalitet naših usluga, te kontinuirano poboljšamo poslovanje, to je i ova posjeta vanjskih ocjenjivača logičan slijed
naše želje i zakonske obveze za obnovom akreditacije.

Nakon obavljenog vanjskog pregleda, izvještaji vanjskih ocjenjivača se šalju na komentar zdravstvenoj ustanovi i upućuju AKAZ-ovoj stručnoj Komisiji za akreditaciju, radi izdavanja
preporuke Upravnom odboru AKAZ-a o izdavanju rješenja o akreditaciji (certifikat).

Procesom re-akreditacije naša i vaša JZU Banja „Ilidža“ Gradačac nastavlja unaprijeđenje propisanih standarda kvaliteta, ali i ispunjava svoju zakonsku obavezu uspostave sistema sigurnosti
iz člana 55.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno posjedovanja odgovarajućeg certifikata u smislu ugovoranja pružanja zdravstvenih usluga sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja.

Više fotografija možete pogledati u našem fotoalbumu

 

( JZU Banja „Ilidža“ / AKAZ )

Poštovani posjetioci, korisnici naših usluga.

Molimo Vas da odvojite koji trenutak svog vremena i pomognete nam da čujemo Vaše mišljenje sa ciljem da kontinuirano vršimo poboljšanje naših usluga.

Pred Vama je svojevrsna online anketa, koaj je u potpunosti anonimna, a podatke ćemo isključivo koristiti za statističku analizu kvaliteta naših usluga.

Hvala Vam na odovojenom vremenu a anekti pristupate klikom na donji link

ANKETNI UPITNIK